Advies en inzicht

Een goed advies is goud waard. Bijvoorbeeld als u wilt weten wat uw toekomstmogelijkheden zijn en daarvoor een scherp beeld van uw kantoor of portefeuille nodig heeft. Of als er een waardebepaling nodig is om de goodwill vast te stellen. Maar ook als u uw kantoor verkoopklaar wilt maken of juist een succesvolle uitbreidingsstrategie wilt bepalen.

Met de bedrijfsscan (MaeSPeil) kan MaeS en Partners u handvatten aanreiken om uw kantoor op een hoger peil te brengen. Als u zelf uw klanten begeleidt bij aan- en verkoop of een waardebepaling daarvoor moet doen, kan MaeS en Partners u assisteren. Onze expertise op ons vakgebied kan u helpen uw dienstverlening op dit gebied te versterken.

Voor het verkrijgen van deskundig advies en betrouwbare inzichten ondersteunen we u met verschillende diensten:

Uw toekomstperspectief helder in beeld brengen

Dagelijks spreken wij met kantooreigenaren over hun toekomst. Vaak gaan deze gesprekken over hun en onze visie op de markt, de kansen en bedreigingen en de sterkten en zwakten van hun organisatie (zwakke punten hoeven geen belemmering te zijn: een passende aankoop-/fusiekandidaat kan zwakke punten compenseren). Wij gaan in op uw wensen en verwachtingen en zetten samen de lijnen naar de toekomst uit. Thema’s als verkoop, aankoop, uitbreiden, overname, fusie en samenwerking zullen in dit gesprek de revue passeren.

De waarde van uw kantoor bepalen

De eigendomsstructuur en het rendement van een kantoor bepalen steeds nadrukkelijker de kantoorwaarde. Wij hanteren marktconforme normen om ook de klantenportefeuille, de automatisering, het klantenbeheer, de dossieropbouw, de naamsbekendheid en andere relevante aspecten in een financiële waarde te vertalen. Met behulp van deze informatie bepalen wij een realistische en marktconforme kantoorwaarde.

Bedrijfsscan van uw kantoor of portefeuille op basis van prestatie-indicatoren (MaeSPeil)

‘Haal meer uit uw kantoor.’ Dat advies willen de deskundigen van MaeS en Partners elke kantoorhouder graag meegeven. Want niet alleen bij verkoop of fusie is het van belang uw kantoor op orde en uw winstniveau op peil te hebben. Ook in bestaande situaties zal een regelmatige update zorgen voor een beter rendement. Het MaeSPeil biedt concrete handvatten om het rendement van uw kantoor te verbeteren. Niet met ingewikkelde en vaak te lange rapporten, het MaeSPeil leidt juist tot een overzichtelijke handreiking, waarmee u op korte termijn al meer rendement kunt halen en op korte en langere termijn de waarde van uw kantoor kunt verhogen.

Na een introductiegesprek maken wij een gedegen analyse van uw kantoor. Daarin komen alle waarde- en winstbepalende factoren aan de orde, zoals personeel, de klantenportefeuille, de tarieven, ICT, organisatie. Is de analyse gemaakt, dan volgt een slotrapportage en een eindgesprek waarin wij onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen bekend maken. Na ontvangst van alle benodigde gegevens, maken wij binnen 4 weken een slotrapportage.

Dankzij het MaeSPeil krijgt u als kantoorhouder een actueel inzicht in uw kantoor en reiken wij u concrete verbeterpunten aan. Het gegarandeerd verbeterde rendement dat daarbij op de korte en de lange termijn wordt behaald verhoogt ieder jaar uw winst en brengt uw kantoor in optimale waardeconditie voor verkoop of fusie.

Het MaeSpeil is zodoende een uitstekende investering die zichzelf snel en overtuigend terugverdient. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met ons kantoor of persoonlijk met een van de partners.

Het vormgeven van een uitbreidingsstrategie

Een uitbreidingsstrategie voor uw organisatie kan volgens verschillende scenario’s verlopen. Van belang is alle mogelijkheden kritisch te doorlopen en de juiste keuzes te maken voordat u het pad van groei, aankoop, overnames, fusies of samenwerking bewandelt. MaeS en Partners assisteert u in het doorgronden van de voor- en nadelen van de beschikbare opties, zodat u – op basis van gedegen adviezen en op ervaring gestoelde inzichten – de best passende strategie kunt inzetten. Uiteraard kunt u tijdens het uitrollen van de gekozen uitbreidingsstrategie, als u daar prijs op stelt, blijven vertrouwen op onze dienstverlening.

Bemiddeling voor uw klant

Wanneer een van uw klanten een verzoek heeft dat aansluit bij het dienstenpakket van MaeS en Partners, dan zijn wij vanzelfsprekend graag bereid hieraan uitvoering te geven. Het vertrouwen dat u in ons stelt door uw klant naar ons door te verwijzen, zullen wij beslist niet beschamen. Uw doorverwijzing is een extra stimulans voor ons: wij willen zowel u als uw klant graag tevreden zien over onze werkwijze en over het behaalde resultaat!

Hulp bij de begeleiding van uw klant

Er kan zich een situatie voordoen waarin u van mening bent dat uw eigen expertise tekortschiet in het begeleiden van uw klant. Ook kan het zijn dat u uw gekozen oplossing wil laten toetsen. In deze gevallen kunt u ons ter ondersteuning inzetten. Wij zullen dan een werkwijze hanteren die aansluit op de insteek die u maakt, zodat wij vanuit een goede afstemming en in gezamenlijkheid het maximale resultaat voor uw klant behalen. Wij bieden in de begeleiding van u en uw klant toegevoegde waarde over de volle breedte van onze dienstverlening.

Als u interesse heeft in een verhelderend  en inspirerend gesprek met een van de deskundigen van MaeS en Partners, neem dan contact met ons op voor een kennismaking via het contactformulier.