17 december 2019 Blog

Eindejaarsblog

Het einde van het jaar is weer in zicht. De feestdagen zijn aanstaande.

Dit geeft ons weer de gelegenheid om te genieten van familie en vrienden onder het genot van een drankje en lekker eten. Eindelijk even rust en genieten. Tenslotte heeft de hectiek van alle dag ons zo in de greep dat je soms daaraan niet toekomt.

Maar dit is ook bij uitstek de gelegenheid om eens te reflecteren. Ook dat is namelijk zo nu en dan heel nuttig om niet altijd in de tredmolen van het leven rond te blijven lopen.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk doe ik dat ook en kijk dan terug op de ontwikkelingen van het laatste jaar. Daarnaast probeer ik ook een glimp van de toekomst voor mezelf en onze onderneming te zien.

Onno en ik kunnen, samen met ons team, weer terugkijken op een alleszins gevuld jaar. We hebben weer diverse deals kunnen afronden en zijn er ook nog met diverse bezig. Onze research afdeling gaan we begin 2020 uitbreiden met een nieuw talent dat we binnenkort ook zullen voorstellen. Daardoor kunnen we onze slagkracht verder vergroten.

Onze aparte ICT afdeling, LNP Corporate Finance Benelux, krijgt daarmee ook meer capaciteit en omvang. De ICT markt is een meer internationale markt waar wij ook onze contacten hebben, o.a. middels onze samenwerkingspartner LNP Corporate Finance te Denemarken. Mogelijk hebt u ook cliënten waarvoor dat interessant zou kunnen zijn. 

Onze visie blijft onveranderd dat we met onze expertise op het gebied van fusies en overnames focussen op slechts enkele sectoren en daarbinnen een voorname rol willen spelen. Door onze focus kennen we de markt, begrijpen we de business modellen en zijn we een gelijkwaardige gesprekspartner van onze cliënten. We geloven dat je met teamwork meer bereikt dan als individu – en brengen dit ook in de praktijk. Met de hiervoor genoemde uitbreiding krijgt dat nog meer gestalte.

Voor onze beide doelgroepen, Accountancy en ICT, beschikken we dan ook over een uitgebreid netwerk van relaties met uiteenlopende wensen, waarin we vaak snel de juiste match weten te vinden.

Vooruitkijkend zien we in de markt van de Accountancy nog steeds de druk van bijvoorbeeld de krappe arbeidsmarkt en verdere automatisering. En ook de vergrijzing slaat nu echt onontkoombaar toe. Ik verwacht daarom dat wij nog zeer vele trajecten mogen begeleiden waarbij we ondernemers – kantooreigenaren aan de luxe van een onbezorgde toekomst kunnen helpen. Dit kan zijn een ‘rustiger’ bestaan in een wat grotere organisatie of zelfs een algeheel pensioen waar uiteindelijk de klantdruk geheel is verdwenen en – héél belangrijk – ook de financiën daarvoor goed zijn geregeld. Bij de groei naar een grotere organisatie door fusie of overname zullen wij ook weer vaak genoeg worden ingeschakeld. Kortom voldoende werk aan de winkel.

Wij zijn het hele jaar bezig om met mensen zoals u hierover van gedachten te wisselen en om daarin mee te denken zodat de juiste richting gekozen wordt. Ook met u zullen wij graag van gedachten wisselen als u naar aanleiding van bovenstaande daar behoefte aan heeft.

Wij wensen u hele fijne kerstdagen en een prettige jaarwisseling. Bovenal wensen wij u voor het nieuwe jaar heel veel gezondheid en veel succes voor u en de uwen.