14 januari 2015 Door: Henri Maas | Gedachte van de maand

Hoe ziet het kantoor van de toekomst er uit?

Wat verstaan we eigenlijk onder adviseren?

Het gaat om efficiënter werken en toegevoegde waarde bieden.
Die toekomst is misschien wel dichter bij dan u denkt!
Dagelijks zie ik de ontwikkelingen en die gaan echt heel ver. Wij bieden zelf daarvoor ook (software) oplossingen die het mogelijk maken om met die ontwikkelingen mee te gaan of daarin zelfs voorop te lopen.
Uit alle relevante onderzoeken blijkt dat klanten aandacht willen van een pro-actieve adviseur.

In een recent benchmark onderzoek van NOAB en Fiscount hebben kantoren in de branche voor belangrijkheid van automatisch boeken, benchmarking en data-analyse een score gegeven van slechts 3,3 respectievelijk 1,8 en 2,2 op een schaal van 10. Dat betekent dat de gemiddelde kantooreigenaar daar niet tot nauwelijks aandacht aan besteedt!
Dus voor de echt actieve kantoren liggen hier nog volop kansen. Deze kantoren hebben ook de laatste jaren allen een forse groei gerealiseerd. Dit in tegenstelling tot de algehele branche ontwikkeling.

De automatisering levert efficiency voordelen. Als dat 1 op 1 vertaald wordt naar de cliënt (lees lager aantal uren x tarief) dan kan dit leiden tot lagere omzet en dito resultaat van het kantoor. Het voordeel komt hierbij bijna uitsluitend ten gunste van de cliënt tenzij men kiest voor een ander verdienmodel. Dat betekent bijvoorbeeld meer vaste prijzen voor standaard werkzaamheden. Daarbij komt dan ruimte om voor hetzelfde geld meer toegevoegde waarde te leveren!

Hoe doe je dat dan?

Algemeen wordt verteld dat dat door meer advisering ingevuld moet worden. Maar heel vaak denkt men dat de klanten niet voor advies willen betalen of, nog erger, geen advies nodig zouden hebben.

Naar onze mening is dat niet zo. Maar wellicht geeft de volgende vraag een betere ingang naar de oplossing:
Wat verstaan we eigenlijk onder adviseren?

Volgens ons is adviseren heel basic, dagelijks met de ondernemersvragen van de klant bezig zijn. Dus geen dikke rapporten of uitgebreide ingewikkelde adviezen (ook vaak belangrijk, maar niet continue!), maar aandacht voor de ondernemer en ook meer en actuelere informatie over de onderneming! De cliënt kan echter veel hulp gebruiken bij waar hij dagelijks mee bezig is en de problemen die hij daarbij ontmoet. Dáár valt dan ook veel toegevoegde waarde te leveren.

Automatisering van de processen neemt een grote vlucht. Hiermee creëert men dan ruimte voor die aandacht en die hulp. Diezelfde automatisering levert juist ook handvatten om de toegevoegde waarde te bieden met o.a. overzichten van actuele (periodieke) cijfers – ook in tijdsverloop, KPI’s, benchmarking, cashflow e.d.. Ook biedt het de adviseur extra informatie en geeft hem de gelegenheid om zijn toegevoegde waarde te leveren. Daarmee krijgt hij/zij een betere relatie met de cliënt. De cliënt wordt een betere ondernemer, want beter geïnformeerd en geadviseerd.

Bijkomend gevolg is dat de mond-tot-mond reclame (hét belangrijkste marketing instrument van de meeste kantoren) nog sterker zal plaatsvinden.
Volgende keer vertel ik wat meer over onze software oplossingen en de mogelijkheden die in te zetten in de organisatie en bij de cliënten.
Wilt u een persoonlijk gesprek neem dan contact met ons op.