3 juni 2020 Blog

Kansen in corona tijd

Wie dacht dat corona zou leiden tot stilte in de wereld van fusies en overnames heeft het mis. Ondanks dat we bij MaeS en Partners onze aanpak en onze omgang met klanten ingrijpend hebben moeten wijzigen, gaan de transactieprocessen volop door. Wij werken onverminderd en vol enthousiasme door aan het verwezenlijken van uw toekomst. Voor veel mensen heeft deze tijd persoonlijk verdriet en zakelijk tegenspoed gebracht. In deze Nieuwsbrief richten we ons op de kansen in Corona tijd.

Belangstelling kantoren onverminderd aanwezig

De consolidatie van accountants- en administratiekantoren wordt gevoed door macro economische ontwikkelingen zoals de toegenomen IT- en cloudoplossingen, stringentere regelgeving en toezicht, schaarste aan vakbekwaam personeel en hogere eisen en wensen bij klanten. Deze factoren zijn onverminderd van kracht en we zien dat strategische investeerders met de focus op de lange termijn zich blijven roeren. Nieuwe toetreders profiteren van de wet van de remmende voorsprong en komen met innovatieve oplossingen. Daar waar de opportunistische kopers er soms voor kiezen om de kat uit de boom te kijken, zijn er anderen die juist nu kansen zien.

Verkopers hoeven niet bang te zijn voor een gebrek aan belangstelling, zij het dat deze misschien wel wat lastiger te vinden is. Het ene kantoor is het andere niet en interne factoren zoals de aard en omvang van de klanten, de kwaliteit van het personeel en het management en de winstgevendheid bepalen mede de waarde. Bovendien zoeken kopers naar een dealstructuur waarbij risico’s worden gedeeld of afgewenteld.  Juist in deze tijd is de toegevoegde waarde van een deskundige overname-adviseur een succesfactor, omdat die de cliënt ondersteunt bij het vinden en selecteren van de juiste partij en met onderhandelingen over de overnamesom en dealstructuur.

Nieuwe aanpak

Veel kantoren zijn ontzettend druk met het begeleiden van hun cliënten. De gevolgen van de corona beperkingen vormen een goede kans om klanten adequaat te adviseren en hiermee toegevoegde waarde te leveren en onderscheidend te zijn. Ingegeven door het gedwongen thuis werken en het vermijden van contacten blijkt het uitstekend te doen om minder te reizen en klanten op afstand bij te staan.

Bij MaeS en Partners hebben we met succes deals gesloten omdat video conferencing de kans bood om iedere week met alle betrokkenen gezamenlijk te overleggen. Voorheen vergden dergelijke besprekingen veel (reis)tijd en doorlooptijd. Onze aanpak is aangescherpt, we hebben nieuwe verkoopprocessen ontwikkeld en onze organisatie versterkt (waarover binnenkort meer).

Veilig contact

Deze tijd is daarnaast bij uitstek een trigger om de eigen toekomst eens te bezien.
Wellicht had u er zelf nog niet over nagedacht om dat te doen, maar het is nu een prima periode om te kijken waar u met uw kantoor staat. Aankoop, verkoop, fusies, partnerschappen en samenwerkingen behoren allemaal tot de mogelijkheden. Heeft u belangstelling voor een bedrijf of kantoor op onze pagina ‘Vraag en Aanbod’*, of wilt u uw kantoor ter overname aanbieden of zelf uitbreiden? Indien u dat wenst dan komen wij graag met u in contact voor een vertrouwelijk en informeel gesprek.