Bel ons 088 - 027 8200
Hoe en wanneer informeer ik

mijn personeel en klanten over de verkoop van mijn bedrijf?

Communication is Key!

Als kantooreigenaar doet u er verstandig aan om al op het moment dat een kandidaat zich meldt tot aan de onderhandelingen te investeren in een goed integratietraject voor na de overname. De afweging of een kandidaat een goede match is qua klanten, personeel, ICT, huisvesting,  tarieven of verdienmodellen kunt u in de beginfase maken en is wellicht belangrijker dan de laatste paar procenten van de overnamesom.

Het verloop van klanten valt in regel mee en hangt met name samen met adequate communicatie. Wanneer en hoe communiceert u over de overname? Hoe zorgt u ervoor dat het personeel binnenboord blijft en hoe ziet het traject van de eigenaar die verkoopt er uit? Een goed plan voor de eerste twaalf maanden na de overname kan veel vragen van klanten en personeel wegnemen.

Hoe en wanneer informeer ik mijn personeel?Na de overname van uw kantoor kan uw personeel verschillende zorgen ervaren, er kunnen onzekerheden ontstaan over hun baanzekerheid, veranderingen in hun rollen en verantwoordelijkheden, de bedrijfscultuur en veranderingen in beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden.  Deze onzekerheden zijn gerechtvaardigd, het is daarom ook uiterst belangrijk dat deze onzekerheden onder de aandacht worden gebracht en er duidelijk gecommuniceerd wordt om risico’s te vermijden.

Op de juiste manier informeren van uw personeel over de overname van uw bedrijf is niet iets wat u zo even snel op de vrijdagmiddag doet. Geef uw personeel de tijd om uw verhaal te horen en voor het stellen van vragen. Door een vergadering aan het begin van de werkweek te houden zorgt u ervoor dat uw personeel niet in het weekend zit te peinzen maar in de loop van de week de tijd heeft om vragen en onzekerheden te melden.

Het communiceren van de overname vergt duidelijke communicatie en argumentatie over waarom dit de juiste stap is. Vertel daarbij ook wat de veranderingen kunnen zijn voor het personeel, wees transparant, en breng onder de aandacht dat u de zorgen die er kunnen ontstaan begrijpt. Daarbij kunt u enkele medewerkers met een leidende rol bij dit proces betrekken, zij moeten tijdig voor het overige personeel ingelicht worden. Doordat deze werknemers dagelijks samenwerking met de overige collega’s kunnen zijn een ondersteunende en vertrouwde rol bieden.

Tevens is het ook aan u om uw personeel te ondersteunen, de tijd te geven en de juiste middelen in te zetten om het personeel hun vragen te laten stellen. Het is dan ook cruciaal om te communiceren en te ondersteunen voor het behouden van het moreel, de betrokkenheid en de productiviteit van uw personeel.

Hoe en wanneer informeer ik mijn klanten?Wanneer uw bedrijf wordt overgenomen, is het belangrijk om uw klanten zo snel mogelijk na de overname te informeren om hun vertrouwen in uw bedrijf te behouden. Ook voor uw klanten is het belangrijk om op de hoogte gesteld te worden over de nieuwe eigenaar, eventuele wijzigingen die zullen worden aangebracht en hoe dit van invloed kan zijn op hen.

Om deze redenen is het belangrijk dat u transparant en eerlijk communiceert met uw klanten. Daarbij is het ten eerste belangrijk dat u uw klantenbestand op orde heeft en een duidelijk overzicht heeft van wie uw klanten zijn en wie uw belangrijkste klanten zijn. Het wordt aangeraden om uw belangrijkste klanten persoonlijk te informeren. Via een duidelijke en transparante e-mail kunt u uw overige klanten benaderen. Adresseer daarbij ook de zorgen of vragen die klanten eventueel kunnen hebben, en zorg ervoor dat er ruimte is voor klanten om deze te melden. Tevens kunt u ook de garantie bieden dat de kwaliteit van uw diensten niet worden beïnvloed door de overname. Benadruk uw inzet voor klanttevredenheid en kwaliteit. Hierdoor kan u al wat zorgen van uw klanten wegnemen.

Hoe nu verder nu ik mijn personeel en klanten heb geinformeerd?

Nadat u de overname heeft aangekondigd aan uw personeel en eventuele vragen zijn beantwoord beginnen de echte veranderingen in het bedrijf. Uw personeel zal de veranderingen nu zelf ervaren en er ontstaat de mogelijkheid tot weerstand. Of het nu over het gebruik van een nieuw systeem gaat of een verandering binnen de bedrijfscultuur, het is aan u om uw personeel te ondersteunen en te betrekken bij deze veranderingen.

Het is daarbij belangrijk dat uw personeel begrijpt waarom deze veranderingen worden doorgevoerd, deel daarom wat de doelen en missies van de organisatie zijn. Betrek hierbij ook het personeel en zorg dat zij begrijpen hoe deze doelen en missies ook positief voor hun kunnen zijn en hoe zij belangrijk zijn voor het behalen van deze doelen en missies. Bevorder daarbij ook een positieve en ondersteunende werkomgeving waarin open communicatie, het delen van meningen en het samenwerken voor initiatieven wordt aangemoedigd. Erken wanneer u goede veranderingen ziet binnen uw personeel, luister naar feedback en onderneem actie waar mogelijk. Hierdoor betrekt u uw personeel binnen dit verandertraject en zal mogelijke weerstand vermindert of verholpen worden.

Voor het behouden van uw klanten en goede klantrelaties na het informeren van de overname is het belangrijk dat zij betrokken en geïnformeerd blijven bij veranderingen die invloed hebben op hen. Het blijven communiceren over de veranderingen en het oppakken van feedback van klanten is cruciaal voor het behouden van klantloyaliteit, kwaliteit van diensten en een succesvolle transitie naar de nieuwe eigenaar.

Dit kennisartikel
Delen

Naar overzicht
Download
hier dit kennisartikel