Bel ons 088 - 027 8200

Wat houdt een verkoopopdracht in?

Veel eigenaren verkopen hun kantoor maar één keer in hun leven. Bij de beslissing om uw kantoor te verkopen en daarna het besluit aan wie u verkoopt strijden rationele en emotionele overwegingen om voorrang.

Wij begeleiden ondernemers bij de verkoop van hun accountants-, (salaris)administratie- of belastingadvieskantoor en op deze pagina vindt u meer informatie.

Verkoopopdracht

Indien u als eigenaar de keuze hebt gemaakt om het kantoor te verkopen, dan biedt MaeS en Partners de mogelijkheid tot een Verkoopopdracht. Door het verstrekken van een Verkoopopdracht neemt u als eigenaar het heft in eigen hand en kunt u een afweging maken tussen een aantal passende kandidaten om hiermee een goede toekomst voor het kantoor, het personeel, de klanten en uzelf te waarborgen en een optimale exit en overnamesom te realiseren.

Stappenplan Verkoopopdracht

1 – Kennismaken  met MaeS en Partners
2 – Informatie analyseren en memorandum maken
3 – Marktverkenning
4 – Potentiële kopers benaderen
5 – Introductie van geselecteerde kandidaten/potentiële kopers
6 – Onderhandelingen en LOI
7 – Due Diligence, Koopovereenkomst en closing

Hoe ziet een Verkoopopdracht er in de praktijk uit?

1 – Kennismaken  met MaeS en Partners

Als u nadere informatie over ons bedrijf of onze aanpak wilt dan staan de medewerkers u graag te woord. Voor aanvang van de opdracht hebben de meeste eigenaren onze consultant vaak meerdere keren gesproken.
De afspraken over de samenwerking worden bondig en helder geformuleerd in de bemiddelingsovereenkomst. In de indicatieve planning omschreven wat MaeS en Partners in welke fase doet en welke bijdrage van u wordt verwacht.

Om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen werkt MaeS en Partners in teams. Het traject start met een kick- off bijeenkomst, waarin we alle komende stappen toelichten en vragen beantwoorden.

2 –  Informatie analyseren en memorandum maken

In de tweede fase analyseert MaeS en Partners de door u aangeleverde informatie over de onderneming. MaeS en Partners stelt in overleg met  de klant een Informatie Memorandum (IM) en een (anoniem) Investment Proposal (IP) op. Het is mogelijk in deze fase een indicatieve waardebepaling te maken.

3 – Marktverkenning

MaeS en Partners beschikt over een uitstekend netwerk en een uitgebreide database met potentiële kopers. Wij stellen een long en short list samen van kandidaten, verzamelen nadere informatie en bereiden de marktbenadering voor.

"Als je me vraagt of ik MaeS en Partners zou aanbevelen, dan kan ik daar volmondig ‘ja’ op antwoorden. Ze kennen de markt goed, net als de partijen die op overnamepad zijn, dat maakt dat een traject relatief snel kan worden afgerond.”
Peter Kreft | Administratie en Belastingadviesbureau Overduin & Kreft
"Ik heb het contact met MaeS en Partners als plezierig en open ervaren. In alle stappen die genomen worden, word je meegenomen, waardoor je nooit voor verrassingen komt te staan. Dat is belangrijk, want een overnametraject is voor mij nieuw, daar heb ik geen ervaring mee.”
Bert Luchies | CSE Administratie Service
“De hoge verwachtingen die ik van MaeS en Partners had zijn uitgekomen. MaeS en Partners is een professionele organisatie, die een goede naam in de markt heeft."
Karel | Accountantskantoor Zuid-Nederland
“MaeS en Partners is open in de communicatie, alles wat ons vooraf werd verteld, klopte. Ook kregen we een juiste indicatie waar we qua verkoopprijs aan moesten denken. Dat alles gaf vertrouwen.”
Ben Hubbers | Tijssen cs Accountants en Adviseurs
"MaeS en Partners kwam al snel met een aantal geschikte kandidaten. Het kantoor beschikt over een perfect netwerk van kandidaat kopers, contacten die je moeilijk zelf kunt leggen."
Peter van den Bergh | Mullebergh
“MaeS en Partners kent de markt, weet wat er speelt en welke partijen bij ons passen. Dat bleek toen er vooral gezocht moest worden naar een overnamepartner met dezelfde cultuur.”
André Reintjes | Reintjes Advies

4 – Potentiële kopers benaderen

MaeS en Partners benadert in deze fase een groot aantal geselecteerde kandidaten. Omdat grote investeerders dagelijks door meerdere verkopers worden benaderd, is het netwerk aan persoonlijke contacten en de reputatie van MaeS en Partners essentieel. Na uitwisseling van het Investment Proposal en de geheimhoudingsverklaring zal het Informatie Memorandum worden verstuurd. De consultant treedt namens u in overleg met de kandidaten om het IM toe te lichten en van gedachten te wisselen hoe de potentiële kopers tegen de overname aankijken. Over deze gesprekken wordt u geïnformeerd.

5 – Introductie van geselecteerde kandidaten/potentiële kopers

Op basis van uw selectie worden de geselecteerde en gekwalificeerde kandidaten uitgenodigd voor een kennismaking met de eigenaar. MaeS en Partners (bege)leidt deze gesprekken en de eigenaar verzorgt een management presentatie die gezamenlijk wordt voorbereid. Met één of enkele partijen vinden vervolggesprekken plaats. MaeS en Partners zal in deze fase namens u een voorstel formuleren of de kandidaat vragen om op basis van specifieke uitgangspunten een indicatief voorstel te doen.

6 – Onderhandelingen en LOI

Op basis van de gesprekken en het indicatieve voorstel bepaalt u met welke kandida(a)t(en) in onderhandeling wordt getreden. MaeS en Partners adviseert u hierbij en treedt namens u in onderhandeling treden. In deze fase kan het raadzaam zijn om een waardering van uw bedrijf te maken waarin de marktpotentie en synergievoordelen voor een specifieke koper zijn meegenomen. Deze fase wordt afgesloten met een Overeenkomst op Hoofdlijnen of Letter of Intent (LOI).

7 – Due Diligence, Koopovereenkomst en closing

Na ondertekening van LOI zullen koper en verkoper in overleg een Due Diligence onderzoek uitvoeren en een Koopovereenkomst opstellen. MaeS en Partners managet dit proces en uw accountant en een door u gekozen jurist verzorgen dit traject. MaeS en Partners ziet erop toe dat de transactie op het moment van overdracht wordt uitgevoerd conform de afspraken (deal closing).
De doorlooptijd van een Verkoopopdracht is circa 6 tot 12 maanden.

Dit kennisartikel
Delen

Naar overzicht
Download hier dit kennisartikel
Een Verkoopopdracht, wat houdt dat in?