21 oktober 2014 Blog

MKB Accountant kom op voor je zaak!

“Focus! Durf te kiezen! Accountant die kiest komt verder!”

Na al deze aankondigingen samen met mijn compagnon vol verwachting naar de Accountancynieuwsdag 2014 vertrokken. Mooie locatie en prima koffie. Lezingen door vertegenwoordigers uit de politiek, accountantswereld en het MKB.

Gaandeweg de ochtendsessie bekroop mij echter het gevoel dat dit een ochtend voor Big-4 accountants was, met focus op accountant bashen. In elk geval niet voor MKB accountants (in alle gradaties) die het overgrote deel van de aanwezigen vormden.
Zelfs bij diverse vragen uit de zaal of er niet een segmentering nodig was (WTA vs. samenstel en MKB accountant, etc.) werd niet echt ingegaan op de positie en kantoorsituatie van de MKB accountant. Zowel vertegenwoordigers uit de politiek als uit de accountantswereld bleven steken in algemeenheden, vooral gericht op de WTA-controle accountant.
Jammer, want na deze ochtend was “de accountant” weer eens grondig in de hoek gezet.

Opvallend voor mij, als niet-accountant, is de bijna gelatenheid waarmee “de accountant” de kritiek op zijn decennialange goede functioneren over zich heen laat komen. Veroorzaakt door voornamelijk recente schandalen, in vooral Big-4 regionen.
Verwonderlijk kwamen er tijdens sessies vrijwel geen protesten uit de zaal. Temeer verbazingwekkend omdat de landelijke discussies en kritiek op “de accountant” in zijn algemeenheid niet op de MKB accountant van toepassing zijn (behoudens incidentele fouten maar het gaat hier om structurele zaken). Verder zijn er veel goede argumenten waarom eisen die redelijkerwijze aan MKB accountantswerk (controle en zeker samenstel) gesteld worden anders moeten zijn dan die voor het WTA-segment. Ook vanuit maatschappelijk perspectief.

MKB accountant bijt van u af!

Maar waar is het platform daarvoor? De NOVAA is opgegaan in de NBA. Hierdoor is de kans verkeken om zich via een beroepsorganisatie echt scherp en apart te profileren als kwaliteitsaccountant voor het MKB. Het neerzetten van een ander imago en het afdwingen van een set andere regels is op deze wijze onmogelijk. Zou dat niet een echt goede keuze en focus geweest zijn? Nu is het voor politiek Den Haag één pot nat.

Maar de NBA is een feit. Het is nog maar de vraag of de initiatieven op dit punt (bijv. NOVAK en NBA rapporten over de MKB accountant) voldoende en vooral ook voldoende luid zijn om Den Haag wakker te schudden. We leven in een wereld die snel en luid oordeelt op basis van beeldvorming, gepaard met een (veelal) onvoldoende diep inzicht en weinig reflectie op dat wat wezenlijk is. Helaas is dat bij de besluitvorming in Den Haag ook een groeiend gebrek.

De MKB accountant heeft dus snel een eigen lobby en PR-platform nodig om het hoofd te bieden aan de afbreuk van een mooi en waardevol beroep.
Jawel, ook een beroep dat moet veranderen richting méér advisering en een andere invulling moet geven aan het leveren van toegevoegde waarde. Maar dat heeft niets te maken met de kritiek waar ik nu op doel.
Wij, bij MaeS en Partners, werken dagelijks met gewetensvolle en zeer bij hun cliënten betrokken accountants. Jullie verdienen beter dan op die 7e oktobermorgen en alle andere keren dat iemand alle accountants over één kam scheert!

MKB accountants, sta op, organiseer een echte eigen lobby en PR-machine en stel u teweer tegen deze trend.

Reacties welkom: senden@maesenpartners.nl

Succes met de zaken! Jerome Senden.