16 juni 2021 Blog

Van strategische vraag via heldere stappen naar groeimodel

Onlangs heeft MaeS en Partners een cliënt in Zuid-Nederland met omzet >€1mio succesvol begeleid van een strategische vraag naar een groeimodel. De uitgangssituatie van het kantoor is eigendom  van twee partners, waarvan er één vanwege zijn leeftijd wil stoppen. De andere eigenaar wil weliswaar niet stoppen, maar ook niet alleen de kar blijven trekken. Vanwege haar kennis van de markt en brede netwerk hebben deze partners MaeS en Partners ingeschakeld om met hen mee te denken en oplossingen te realiseren.

In het kader van de opdracht heeft een consultant samen met de eigenaren een aantal scenario’s opgesteld en uitgewerkt, variërend van verkoop aan een grotere organisatie tot fusie met een kantoor van gelijke omvang.

In de zoektocht zijn een 4-tal kandidaten geselecteerd van verschillende signatuur. Deze bleken allen goed te passen.

De opdrachtgever heeft uiteindelijk gekozen om zich bij een jongere, snelgroeiende, organisatie aan te sluiten die het aandeel van de vertrekkende eigenaar heeft overgenomen. Een uitstekende match zowel op persoonlijk als strategisch gebied en een goede basis om met ruime expertise slagvaardig te werken aan een verdere groei. MaeS en Partners zal hieraan bijdragen door het selecteren van mogelijke overnamekandidaten.

Wij feliciteren beide partijen met deze deal en wensen hen veel succes!