6 december 2021 Blog

Vooruitblik op 2022

Meer werk, meer omzet, meer groei en meer consolidatie bij administratie- en accountantskantoren.

Alle seinen staan op groen: ook 2022 zal in het teken staan van groei en worden er fusies en overnames verwacht in de administratie en accountancy markt.

We zien dat de noodzaak tot digitalisering een hoge vlucht neemt om de noodzakelijke efficiencyslag te maken. De hiermee gepaard gaande en toenemende ICT investeringen drukken vooral op de kleinere kantoren en leiden soms tot keuzes om te consolideren. Daarnaast vermindert het aantal aanbieders van software waardoor de uitwisselbaarheid, keuze en prijsstelling van de software onzeker zijn.

We zien in 2021 dat krapte op de arbeidsmarkt, een relatief beperkte instroom van onderuit oplevert en daarnaast uitstroom door leeftijd en uitval door bijv. ziekte een remmende factor is bij het realiseren van die groei. De ‘kleinere’ kantoren lijken daarbij vacatures lastiger in te kunnen vullen. In deze verzadigde personeelsvijver verhevigt onherroepelijk de consolidatieslag.

Toevoegingen van kwalitatief goed personeel en management creëert meerwaarde bij consolidaties en nieuwe ondernemers zien kansen. We zien dat ook veel 60-plussers onder kantooreigenaren hun opvolging willen veiligstellen.

Voor 2022 verwachten we dat de fusie en overname markt op volle toeren zal blijven draaien. Wij merken dat kantooreigenaren zich ook steeds bewuster worden van kansen en bedreigingen en daarom graag met ons het gesprek aangaan. Of het nu verkoop, uitbreiding of fusie is. Wij staan graag voor u klaar. De feestdagen zijn altijd bij uitstek de gelegenheid om het voorbije jaar te overdenken en te beraden op de toekomst. Wellicht gaat u dat ook doen en overweegt u hierbij verkoop, uitbreiding of aansluiting bij een partij. Dit is bij uitstek ons specialisme en wij kunnen u daarbij ongetwijfeld helpen om de juiste richting te kiezen.

Wij worden in de dealmaking steeds weer uitgedaagd om extra creatief te zijn met het bedenken van oplossingen, met mooie resultaten waar wij dan ook buitengewoon trots op zijn. Wilt u met ons sparren, dan zijn wij graag bereid om bij u op kantoor of elders in alle vertrouwelijkheid de mogelijkheden voor invulling van uw toekomst te bespreken. Wij staan graag voor u klaar.

Wij kijken uit naar een enerverend 2022 en wensen u sfeervolle feestdagen toe.