Bel ons 088 - 027 8200
Hulp bij een succesvolle

Fusie

Overweegt u een fusie met een accountants-, administratie- of belastingadvieskantoor, en zoekt u een ervaren consultant die u helpt bij het vinden van een fusiepartner en bij het fusietraject?

MaeS en Partners is dé specialist in fusies en overnames in de accountancysector. Door onze sectorfocus hebben we een uitgebreid netwerk en kennen we de fusie- en overnamemarkt goed. Wij bieden expertise en begeleiding bij het vinden van de juiste fusiepartner en het succesvol doorlopen van het fusietraject.

Advies fusietraject accountancy

Fusie accountantskantoor en administratiekantoor

Veel kantooreigenaren overwegen samenwerkingen met andere accountants- en administratiekantoren.

Een fusie is een samenwerkingsvorm die verder geformaliseerd is dan een losse samenwerking waarin men elkaar `de bal toespeelt’. Een samenwerking met enkele afspraken is vaak geen lang leven beschoren. Om tot een vruchtbare fusie te komen is het raadzaam om een financiële component in te bouwen waardoor partijen gestimuleerd worden om samen te werken.

 

Fusie versus aan- of verkoop

Een fusie is een vergaande vorm van samenwerking waarbij de bestaande organisaties worden samengevoegd. Het verschil met een aankoop of verkoop van een kantoor is dat hierbij eigenaren van de oorspronkelijke organisaties gaan deelnemen in de fusie organisatie. Bij voorkeur mondt dat uit in een volledig gelijke deelname.
Een uitkomst waarbij dit niet geheel tot stand komt is zeker niet gedoemd te mislukken, mits de juiste zaken worden ingevuld.

Fusies accountantskantoren en administratiekantoren

Succesfactoren bij een fusie

Om succes te waarborgen dient u een aantal uiterst belangrijke zaken voor ogen te houden:

  • Wat is het doel en wat wordt ieders rol?
  • Hoe (financieel) ieders inbreng te waarderen (bij aanvang, maar ook later)?
  • Wat wordt van de participanten/fusie partijen verwacht?
  • Is de bedrijfscultuur van de participanten/fusie partijen wel complementair?
  • Is er voldoende toegevoegde waarde naar elkaar c.q. vullen de organisaties en de personen elkaar aan?

Soms zullen één of enkele van de bestaande partners na de fusie niet (willen) deelnemen. Inventariseer dat tijdig. Maak het in het proces bespreekbaar en bepaal de gevolgen.

Maak ook duidelijke afspraken over ieders rol en tijdsduur van de rol en participatie. Besteed bij aanvang en gedurende het traject ook aandacht aan het onderlinge vertrouwen en het laten groeien daarvan.

Hulp bij fusie administratiekantoor en accountantskantoor

Hoe ziet een Fusietraject in de accountancy er in de praktijk uit?

 

Infographic fusietraject accountancy MaeS en Partners

Valkuil bij fusie: gebrek aan goede communicatie

De hiervoor benoemde onderdelen welke bepalend zijn voor het verwachtingspatroon worden soms niet voldoende benoemd of worden vaak verkeerd begrepen. Dit zorgt later dikwijls voor onderlinge meningsverschillen of latente onvrede, wat de bron kan zijn van een latere mislukking.
Goede en expliciete communicatie is essentieel: `we spreken dezelfde taal, maar bedoelen soms iets anders’.

 

Vind de juiste fusiepartner met onafhankelijke expertise

Het vinden van de juiste fusie kandidaat is geen sinecure. Door de juiste inventarisatie te doen is de zoektocht duidelijker. De kans van slagen neemt toe door samen met een onafhankelijke en onpartijdige partij de juiste fusie kandidaat te vinden en een professional het fusieproces te laten leiden.

Door het inschakelen van een derde onafhankelijke partij kunnen ook emoties beter gekanaliseerd worden. De onderling verschillende doelstellingen en meningen kunnen op een objectieve wijze worden benoemd en ook verschillen in waardes kunnen objectiever in het traject worden meegenomen. Hierdoor kan het proces van de vertrouwensontwikkeling en de onderlinge verhoudingen beter en makkelijker verlopen.

 

 

MaeS en Partners specialist in fusies accountancysector
Fusietraject MaeS en Partners
Fusietraject MaeS en Partners
Neem contact met ons op
Wilt u meer weten over een fusietraject?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Of bel ons direct 088-0278200
Gratis Quickscan