Bel ons 088 - 027 8200
Welk type

kopers zijn er?

We onderscheiden een viertal type kopers en bij de selectie voor een passende match is het van belang om hun motieven te kennen om voor- en nadelen af te wegen.

Ondernemers

Een ondernemer is een persoon die uw kantoor overneemt om deze zelfstandig voort te zetten. In plaats van zelf op te bouwen kiest de ondernemer ervoor om een investering te doen en in uw voetsporen te treden om het bedrijf uit te bouwen.

Strategische investeerders

Een strategische investeerder is reeds actief in uw of een aanverwante marktsegment. Binnen de ICT zijn er enerzijds lokale en anderzijds internationale generalisten of specialisten. Lokale kopers beogen veelal synergievoordelen te behalen, terwijl internationale partijen tot doel hebben om nieuwe markten te betreden of hun portfolio voor bestaande klanten uit te breiden.

Financiële investeerders

Een financiële investeerder is meestal een participatiemaatschappij.
Deze partijen kijken vooral naar het huidige en toekomstige rendement. Financiële investeerders nemen geen managementrol in en richten zich op de strategie en het financiële management van uw onderneming.

Management Buy In (MBI) of Buy Out (MBO)

Van Management By In (MBI) of Management By Out (MBO)  is sprake als een externe (MBI) of interne (MBO) kandidaat uw onderneming gedeeltelijk of gefaseerd  over neemt. Een MBI-kandidaat is op zoek naar een nieuwe uitdaging en zal vaak actief worden binnen de onderneming.

Dit kennisartikel
Delen

Naar overzicht
Download hier dit kennisartikel
Welk type kopers zijn er?